Een lofpsalm. Juich voor de HEERE, heel de aarde;
dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
Psalm 100:1-2

Agenda

In 2023 zullen er ook weer diensten worden georganiseerd. Door omstandigheden komen de twee diensten in augustus helaas te vervallen. De diensten zullen plaatsvinden op de volgende dagen:

De aanvang van de dienst is 10.30 uur.

Door weersomstandigheden is het mogelijk dat een dienst afgezegd moet worden. Dit wordt op de website aangegeven. Dus als u in de mogelijkheid bent om dit te controleren, doe dit dan ook. U kunt ook altijd telefonisch contact opnemen (zie contact)