Een lofpsalm. Juich voor de HEERE, heel de aarde;
dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
Psalm 100:1-2

Collecte

Van het collectegeld wordt een klein deel gereserveerd voor noodzakelijke uitgaven ten behoeve van de diensten. Het grootste deel wordt aan de volgende stichtingen besteed.

Amcha

Amcha ("Jouw volk", Hebreeuws) een stichting die in Israël psychosociale hulp in Israël geeft aan overlevenden van de holocaust. In Israël leven nog zo'n 200.000 shoahoverlevenden. Amcha hielp in 2012 ruim 16.000 van hen om te kunnen leven met hun trauma's. Amcha heeft 12 centra in heel Israël met meer dan 400 professionele hulpverleners en zo'n 900 vrijwilligers. Ook buiten de twaalf centra is Amcha actief met programma's op veel locaties. Kijk voor meer informatie op amcha.nl

Messias belijdende Joden

Deze stiching heeft als doel materiële en immateriële steun te geven aan Joden die Jezus als de Messias belijden. Verder wil zij contacten bevorderen tussen christenen en christelijke kerken en gemeenten enerzijds, en Messias belijdende Joden c.q. Messias belijdende Joodse gemeenschappen anderzijds. Voor verdere informatie verwijzen we u naar messiasbelijdendejoden.nl

Breng de Joden thuis

startte Christenen voor Israël met het project "Breng de Joden thuis". In de hierop volgende jaren werden meer dan 100.000 joden geholpen om terug te keren naar het "Beloofde Land". Zij kwamen o.a. uit Oekraïne, Frankrijk; en India. De kosten hiervoor zijn per persoon €135,- €400,- en €900,- (afhankelijk van het land van herkomst).
Meer informatie

Open Doors

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie, door gebed en:

  • De verspreiding van bijbels, bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen, kaderopleidingen en praktische hulpverlening;
  • In bedreigde en onstabiele gebieden christenen voor te bereiden op mogelijke vervolging en lijden
  • Christenen in de vrije wereld voor te lichten en te motiveren om zich te verenzelvigen met vervolgde en bedreigde christenen en hen actief te helpen

Het geld voor de collecte kan ook overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL33 RABO 0114467803 tnv J. Hanekamp Les Chappas.