Een lofpsalm. Juich voor de HEERE, heel de aarde;
dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
Psalm 100:1-2

Zangdienst

Vanaf 10.00 uur komen de mensen de berg opgelopen met stoelen, kleden, drinken en parasols. Ze zoeken een plekje op het veld. Om half elf beginnen we met het zingen van enkele liederen en worden er mededelingen gedaan.

De meditatie wordt verzorgd door verschillende voorgangers die in hun dagelijks leven predikant zijn of uit anderen hoofde gewend zijn een samenkomst te leiden.

De samenzang heeft een belangrijke rol tijdens de samenkomst. Dat geldt ook voor de (korte) meditatie, waarin het Woord van God aan het woord komt. Aan het einde van de zangdienst zingen we altijd het ’U zij de glorie’ in het Frans, om ook op deze manier te laten merken dat we weten waar we zijn en wat ons verlangen is. De psalmen, gezangen en opwekkingsliederen worden uit een eigen bundeltje van Beter Uit gezongen.

A Toi la Gloire!

À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!
Brillant de lumière, l’ange est descendu,
Il roule la pierre du tombeau vaincu.
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

Vois-le paraître: C’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître, Oh! ne doute plus!
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur!
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

Craindrais-je encore? Il vit à jamais,
Celui que j’adore, le Prince de paix;
Il est ma victoire, mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien!
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.