Een lofpsalm. Juich voor de HEERE, heel de aarde;
dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
Psalm 100:1-2

Geschiedenis

Ontstaan

De campingdiensten zijn begin jaren 90 ontstaan. De familie Goudappel, Jan en Jannie, kampeerden al enkele jaren met hun kinderen aan het Lac de Serre Ponçon. Met het oog op zijn eigen gezin en een paar anderen nam Jan het initiatief om op zondag met een kleine kring samen te komen in het kapelletje van Les Chappas. De campingbaas verwees hen naar de pastoor en die vond het mooi dat het kapelletje toch nog weer gebruikt zou gaan worden.

Toen de kapeldeur eenmaal open was, bleek dat het interieur sterk verwaarloosd was. Ze zagen versleten banken, spinnenwebben en uitwerpselen van duiven, vleermuizen en andere muizen. De bezem werd door de kapel gehaald en de mensen van de camping werden persoonlijk uitgenodigd. Er kwamen enkele tientallen mensen op de dienst af. Er werd een korte meditatie gehouden en gebeden, afgewisseld met (veel) samenzang. Het duurde niet lang of de kapel werd te klein en de zangdienst werd openluchtdienst. De grote belangstelling van de laatste jaren ontstond, toen de zangdienst een plaats kreeg in de lijst van Nederlandstalige kerkdiensten in het buitenland.

Herkenning

De zangdienst werd een plek van herkenning en ontmoeting voor veel Nederlandse vakantiegangers in de regio. Een lied, bijbelgedeelte of gedachte blijft makkelijk hangen als je alle tijd hebt. Het dringt dieper door dan wanneer je op maandag weer naar je werk moet.

Heden

De kapel is een herkenningspunt vanuit het verleden, maar heeft geen functie meer voor de zangdiensten. Midden in Gods natuur komen we met mensen uit allerlei kerken en gemeenten samen om te zingen en luisteren naar een meditatie. De boodschap wordt eenvoudig gehouden, bemoedigend en vooral Bijbels.

Op tal van campings en andere plaatsen hangen flyers met vermelding van plaats en tijd om ook in de regio bekendheid aan de diensten te geven.

Wij staan steeds weer verbaasd van de vele mensen die de dienst weten te vinden. Het is een hele klim met stoelen, wandelwagens en parasols, maar het is een vreugde om samen de Heere met meditatie en gezang te loven en te prijzen.

Maar natuurlijk vragen wij u ook om deze zangdiensten in uw gebed mee te nemen.