Een lofpsalm. Juich voor de HEERE, heel de aarde;
dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
Psalm 100:1-2

Contact

Als u behoefte heeft aan nadere informatie, kunt u contact opnemen met Frans Durieux:

Mail: frans.durieux@gmail.com
Telefoonnummer: 06-52504435