Een lofpsalm. Juich voor de HEERE, heel de aarde;
dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
Psalm 100:1-2

Vrijwilligers

Vele handen maken de zangdienst mogelijk.

De zangdiensten kunnen alleen worden gehouden door de vrijwillige inzet van verschillende mensen. Er zijn diverse taken die moeten worden vervuld. Voor alle data zoeken we voor alle zangdiensten nog vrijwilligers voor o.a. de collecte en begeleiding bij het parkeren. Zonder uw hulp is het niet mogelijk deze zangdiensten te houden.

Ieder jaar mogen we weer mensen ontmoeten die voor het eerst of opnieuw de meditatie of een ander onderdeel van de dienst willen verzorgen. Daar zijn we altijd weer bijzonder dankbaar voor.

De ruimte om te parkeren is in feite vaak erg beperkt. Daarom is het belangrijk dat de aanwijzingen van de verkeersregelaars, die dit scherp in de gaten houden, worden opgevolgd zodat elk plekje benut wordt. Elke zondag zijn er zes verkeersregelaars nodig om dit zo goed mogelijk te laten verlopen.

Bij de aanvang van de dienst worden er zangbundels van "Beter Uit" uitgedeeld. Daarvoor zijn minstens twee personen nodig. Aan het einde van de dienst, bij de uitgang, wordt één collecte gehouden. Daarvoor zijn meestal drie personen nodig.

Elk jaar weer worden er tijdens de dienst oproepen gedaan om mee te helpen aan de bovengenoemde taken. Mocht u daartoe bereid zijn, al is het maar voor één zondag, laat ons dit dan weten. Alle hulp is van harte welkom.

Voor meer informatie en/of om u op te geven als vrijwilliger: zie het kopje contact.